Bij aanmelding

U kunt zich telefonisch aanmelden of per mail. Ook kunt u een informatiefolder aanvragen. In de meeste gevallen is er vervolgens een oriënterend gesprek om zicht te krijgen op uw vragen. Soms kan dit gesprek voor u al voldoende zijn. Het komt regelmatig voor dat ouders met vragen zitten over de ontwikkeling van hun kind en niet weten wat zij van de school kunnen verwachten en wat de mogelijkheden zijn die de school hen kan bieden. Een gesprek hierover kan dan al heel verhelderend zijn. In een gesprek kan ook duidelijk worden of het doen van verder onderzoek zinvol is. In dat geval wordt met u doorgenomen wat de mogelijkheden zijn van Bureau Didact en wat u kunt verwachten van een eventuele begeleiding.
Dit kan betekenen dat er een afspraak wordt gemaakt voor een vervolggesprek of dat u een vragenlijst invult om de problematiek te verhelderen. Het kan ook zijn dat de schoolprestaties in kaart gebracht moeten worden. Aan de school kan dan worden gevraagd informatie te verzamelen over de didactische ontwikkeling van uw kind. Wanneer wordt besloten tot het doen van een orthopedagogisch- didactisch onderzoek zal dit onderzoek één of twee dagdelen in beslag nemen. De resultaten worden verwerkt in een rapport, dat binnen 2 weken na het onderzoek aan u wordt wordt toegezonden. Hierna volgt er een adviesgesprek, waarin de onderzoeksresultaten aan u worden toegelicht. Afhankelijk van uw vraag kan ook de school bij dit gesprek worden betrokken, zodat de adviezen kunnen worden doorgesproken met de leerkracht.
Bureau Didact kan u ook van dienst zijn bij een eventuele verwijzing naar andere behandelaars. Het belang van uw kind staat centraal.

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO).
www.nvo.nl

Lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).
www.lbrt.nl

Lid van Balans, vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen.
www.balansdigitaal.nl