Artikelen.

Uw kind dyslectisch? Over onderzoek en begeleiding.

Bij dyslexie gaat het om een leerstoornis. Onderzoek naar dyslexie moet verantwoord gebeuren. Remedial teaching zal gericht moeten zijn op het behoud van de motivatie en het bereiken van een optimaal leerresultaat. Dit artikel informeert u over het onderzoek naar dyslexie, de dyslexieverklaring en de begeleiding.

Signaleren en begeleiden van kinderen met dyslexie op school.

Een vroege signalering van lees- en spellingproblemen maakt het mogelijk om kinderen optimaal te begeleiden. In dit artikel leest u hoe scholen extra toetsmomenten in kunnen lassen. In een dyslexieprotocol kunnen scholen aangeven hoe zij dit organiseren en welke afspraken er gemaakt worden voor de begeleiding.

Dyscalculie, een miskend probleem.

Kinderen met dyscalculie hebben vooral problemen met automatiseren van rekenfeiten. In dit artikel krijgt u achtergrondinformatie over dyscalculie en hoe dyscalculie kan worden vastgesteld. Ook worden er een aantal tips gegeven voor het begeleiden van leerlingen met dyscalculie op school.

Hoogbegaafd: een voorrecht, een probleem of een uitdaging?

Het idee dat hoogbegaafdheid louter een kwestie is van intelligentie is achterhaald. Ook sociale factoren spelen een rol. In dit artikel leest u over de problemen die hoogbegaafde leerlingen ervaren. Ook wordt uitgelegd hoe scholen door te versnellen, compacten of verrijken een begeleidingstraject op kunnen zetten.

Kinderen met ADHD.

Kinderen met ADHD kunnen zich vaak moeilijk concentreren, reageren impulsief of hebben last van hyperactiviteit. Door een goede signalering kan worden voorkomen dat deze kinderen in de problemen raken. In dit artikel krijgt u informatie over het stellen van de diagnose ADHD en wordt ingegaan op de rol van school en ouders.

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO).
www.nvo.nl

Lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).
www.lbrt.nl

Lid van Balans, vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen.
www.balansdigitaal.nl