Een Kennismaking

Bureau Didact is de particuliere praktijk van Krijn van Sparrentak. Naast het werk in zijn praktijk is hij als orthopedagoog verbonden aan een aantal scholen in Zeeland. Hij begeleidt leerkrachten, adviseert ouders en doet psychologisch- didactisch onderzoek bij kinderen. Krijn van Sparrentak heeft er in zijn werk bewust voor gekozen om betrokken te blijven bij de schoolpraktijk van alledag. Als intern begeleider en remedial teacher aan een basisschool in Goes is hij eindverantwoordelijk voor de zorg aan leerlingen. Hij begeleidt leerkrachten in het planmatig werken met kinderen en biedt gerichte ondersteuning aan kinderen die vast dreigen te lopen in het leerproces of problemen ervaren in hun persoonlijke ontwikkeling.

Krijn van Sparrentak heeft een ruime ervaring in het basisonderwijs en werkte meer dan 10 jaar in het speciaal onderwijs. Ook was hij enkele jaren werkzaam in het voortgezet speciaal onderwijs en begeleidde er kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden. Na zijn opleiding aan de PABO volgde hij in Brabant opleidingen Remedial Teaching, Speciaal Onderwijs en de Hogere Kaderopleiding Pedagogiek. Aan de Vrije Universiteit van Amsterdam rondde hij zijn doctoraalstudie af als ortho-pedagoog. Hij is bevoegd tot het doen van psychodiagnostisch onderzoek.
In 1995 startte hij in Goes zijn eigen praktijk met als werkveld Zeeland en Noord-Brabant. Bij Didact staat het persoonlijk contact centraal. U kunt er terecht voor een adviserend gesprek, second opinion, orthopedagogisch en didactisch onderzoek of voor kortdurende begeleiding van uw kind.

 

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO)
Lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers LBRT)
Lid van Balans, vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO).
www.nvo.nl

Lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).
www.lbrt.nl

Lid van Balans, vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen.
www.balansdigitaal.nl