Sites

www.balansdigitaal.nl

Deze site van de oudervereniging balans geeft u veel informatie over verschillende leer- en gedragsproblemen.

www.dyscalculie.pagina.nl

een interessante site met adviezen voor leerkrachten en veel informatie over dyscalculie en rekenproblemen.

www.iq.pagina.nl

met alle info over IQ-tests en intelligentie.

www.www.dyslexie.pagina.nl

de startpagina voor diverse onderwerpen rond dyslexie.

www.hoogbegaafd.pagina.nl

een site met veel achtergrondinformatie over hoogbegaafdheid.

www.kennisnet.nl

De internetsite voor het onderwijs met links voor ouders, leraren en kinderen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

www.oudersonline.nl

de site voor ouders van baby's tot en met pubers, een vraagbaak over allerlei onderwerpen betreffende de opvoeding en het onderwijs aan uw kind.

www.pedagogischehulp.pagina.nl

de startpagina voor ouders met vragen over de opvoeding van hun kinderen.

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO).
www.nvo.nl

Lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).
www.lbrt.nl

Lid van Balans, vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen.
www.balansdigitaal.nl