Het werkveld van Didact

Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de ontwikkelingsgebieden waarop Bureau Didact zich richt.

 

Dyslexie, lees- en spellingproblemen

Bij ernstige lees- en spellingproblemen kan Bureau Didact onderzoek doen naar dyslexie en desgewenst ook ondersteuning bieden in de vorm van gespecialiseerde remedial teaching. Een dyslexieverklaring geeft uw kind recht op aanpassingen binnen het onderwijs.

Dyscalculie en Rekenproblemen

Bij rekenproblemen kan onderzoek uitwijzen of er sprake is van dyscalculie. In de remedial teaching kan aandacht worden besteed aan het verder automatiseren bij het rekenen en kan specifieke didactische ondersteuning worden geboden.

Concentratieproblemen en Overactiviteit

Voor kinderen met concentratieproblemen en/ of overactiviteit kan samen met school en ouders worden gezocht naar het optimaliseren van de leeromgeving en de interactie tussen volwassenen en kind.

Hoogbegaafdheid

Of er sprake is van hoogbegaafdheid kan door middel van intelligentieonderzoek en taakgericht onderzoek worden vastgesteld. Daarna kan in kaart worden gebracht op welke manier uw kind het beste kan worden begeleid.

Faalangst

Bij kinderen met faalangst wordt gezocht naar de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van faalangst. Vervolgens kan door het opdoen van succeservaring en het intrainen van "helpende gedachten" er naar worden gestreefd de faalangst te verminderen.

 

Ook voor huiswerkbegeleiding en kortdurende remedial teaching kunt u terecht bij Bureau Didact.

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO).
www.nvo.nl

Lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).
www.lbrt.nl

Lid van Balans, vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen.
www.balansdigitaal.nl